Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Нојабр 2019

Диагностика Мәркәзиндә интиһар - Хәстә өзүнү пәнҹәрәдән атды

Бу ҝүн Республика Мүалиҹәви Диагностика Мәркәзиндә өлүм һадисәси гејдә алыныб.

Бөјрәјиндән әмәлијјат олунан 1976-ҹы ил тәвәллүдлү Ҝүлмәммәдов Илкин Шубај оғлу өзүнү хәстәханада галдығы отағын пәнҹәрәсиндән атыб.

О, алдығы хәсарәтләрдән өлүб.

Республика Мүалиҹәви Диагностика Мәркәзиндән билдирилиб ки, хәстә И.Ҝүлмәммәдов илк дәфә бу ил мартын 1-дә мүајинә олунмаг үчүн хәстәханаја мүраҹиәт едиб: “Сентјабрын 23-дә хәстә әмәлијјат олунараг она бөјрәк көчүрүлүб. Ҝүлмәммәдов әмәлијјатдан сонра евә бурахылыб. Октјабрын 9-да о, јенидән мүајинә олунмасы үчүн хәстәханаја мүраҹиәт едиб. Һәмин тарихдән буҝүнәдәк Диагностика Мәркәзиндә мүалиҹә олунуб. Бу ҝүн исә хәстәхананын 5-ҹи мәртәбәсиндә мүалиҹә олундуғу палатанын пәнҹәрәсиндән өзүнү јерә атыб”.

Билдирилиб ки, хәстәнин өзүнү атмасынын сәбәбләри һәләлик мәлум дејил.
572 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP