Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2019

8 нојабрда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Нојабрын 8-дә һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Сәһәр бәзи јерләрдә зәиф думан олаҹаг. Ҹәнуб-гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 10-13, ҝүндүз 17-21, Бакыда ҝеҹә 10-12, ҝүндүз 19-21 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 767 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 65-75, ҝүндүз 40-50 фаиз олаҹаг.
Азәрбајҹанын рајонларында
Нојабрын 8-дә һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк. Ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹаг. Гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 5-10, ҝүндүз 17-22, дағларда ҝеҹә 2-7, ҝүндүз 12-17 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.
Тибби-метеороложи прогноз
Нојабрын 8-дә Абшерон јарымадасында иглим нормасына јахын температур режими вә метеороложи амилләрин зәиф тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әлверишлидир.
700 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP