Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Нојабр 2019

Британијалылар өлкәдән гачыр: рекорд гејдә алынды

Британијалылар Исвеч вәтәндашлығы алмаға тәләсирләр.

Бөјүк Британијанын Авропа Иттифагынын тәркибиндән чыхмасы илә бағлы баш верән сијаси вә игтисади гејри-сабитлик фонунда Бирләшмиш Краллығын даһа чох тәбәәси Исвеч вәтәндашлығы алмагдан өтрү мүраҹиәт едирләр.

Исвечин Миграсија Аҝентлијинин јајдығы рәсми мәлуматлара әсасән, тәкҹә бу ил 4100 британијалы Исвеч вәтәндашлығы әлдә едиб. Беләликлә, 2019-ҹу ил рекорд или олуб. Чүнки бир ил әввәл Исвеч вәтәндашлығы алмыш британијалыларын сајы бундан 3 дәфә аз иди.

Лакин Исвечин Миграсија Аҝентлијинин нүмајәндәләри тәсдигләјирләр ки, Бөјүк Британијанын Авропа Иттифагы тәркибиндән чыхмасына һазырлыг Исвеч вәтәндашына чеврилән Британија вәтәндашларынын сајынын артмасынын јалныз бир сәбәбидир.
491 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP