Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
14 Јанвар 2020

14 јанварда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:
Бакыда вә Абшерон јарымадасында
Јанварын 14-дә һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Сәһәр саатларында бәзи јерләрдә думан олаҹаг. Шимал күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 2-4, ҝүндүз 7-11, Бакыда ҝеҹә 2-4, ҝүндүз 8-10 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 770 мм ҹивә сүтунундан 774 мм ҹивә сүтунуна јүксәләҹәк, нисби рүтубәт ҝеҹә 70-80, ҝүндүз 50-55 фаиз тәшкил едәҹәк.
Азәрбајҹанын рајонларында
Јанварын 14-дә һава әсасән јағмурсуз кечәҹәк. Ајры-ајры јерләрдә думан олаҹаг. Гәрб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру ҝеҹә 3 дәрәҹә шахтадан 2 дәрәҹәјәдәк исти, ҝүндүз 7-12 дәрәҹә исти, дағларда ҝеҹә 1-6, јүксәк дағлыг әразиләрдә 10-15 дәрәҹә шахта, ҝүндүз 0-5 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Јанварын 14-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф тәрәддүдү вә иглим нормасына јахын температур режими ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
379 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP