Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Март 2020

Алма сиркәсинин елмлә тәсдиг олунмуш фајдалары

Тәбии алма сиркәси һәгигәтән чох фајдалы вә мүалиҹәви мәһсулдур. Алма сиркәсинин бәзи фајдалары елм тәрәфиндән дә тәсдиг олунуб.

Алма сиркәсинин 4 фајдасы илә таныш олун:

Микроблары өлдүрүр

Алма сиркәси бир чох микробларын вә о ҹүмләдән бағырсаг чөпү, стафилококкун чохалмасынын гаршысыны алыр. Анҝина заманы алма сиркәси илә гаргаралар чох еффектлидир. Һәмчинин алма сиркәси бағырсагларда патоложи микроблары өлдүрүр.

Арыгламаға јардым едир

Елми арашдырмалар ҝөстәрир ки, алма сиркәси гарын пијләринин әримәсини стимуллашдырыр. Һәмчинин алма сиркәси тохлуг һиссини артырыр.

Дәринин вәзијјәтини јахшылашдырыр

Алма сиркәси дәринин вәзијјәтини јахшылашдырыр, ағардыр, ҹаванлашдырыр.

Үрәк үчүн фајдалыдыр

Алма сиркәси холестерин вә триглисеридләрин сәвијјәсини ашағы салыр, артериал тәзјигини тәнзимләмәјә јардым едир.
359 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP