Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Март 2020

Путин бу ушаглар үчүн ајлыг мүавинәт тәјин етди

Русија Президенти Владимир Путин 3-7 јашлы ушаглар үчүн ајлыг мүавинәтләрин өдәнилмәси бағлы сәрәнҹам имзалајыб.

Бу барәдә мәлумат Русија һөкумәтинин сајтында јер алыб. Мүавинәтләр јерли ганунвериҹиликдә нәзәрдә тутулмуш шәртләр дахилиндә нөвбәти илдән өдәниләҹәк.

Русијанын Әмәк вә Әһалинин Сосиал Мүдафиәси назири Антон Котјакын сөзләринә ҝөрә, бу мүавинәтләрин сәнәдләшдирилмәси проседуру кифајәт гәдәр садәләшдириләрәк ваһид мәркәздә бирләшдириләҹәк. Назирин сөзләринә ҝөрә, мүавинәтләрлә бағлы јалныз електрон формада мүраҹиәт едилмәлидир.
106 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP