Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Март 2020

Јол полиси табут дашыјан автомобили сахлады

Түркијәнин Болу шәһәриндә әһалијә коронавирусла бағлы гејри-ади хәбәрдарлыг месажы верән шәхс јол полиси тәрәфиндән сахланылыб.

Түркијә медиасы хәбәр верир ки, шәһәрдә јашајан 32 јашлы Мурат Чалык адлы шәхс идарә етдији “Һјундаи Аҹҹент” маркалы, 14 АЖ 048 нөмрә нишанлы автомобилин үстүнә балаҹа табут јерләшдириб. О, табутун үзәриндә “әҝәр бут абут сәнә вә ја севдијин инсане аид олмасыны истмәирсәнсә, евдә гал” сөзләрини јапышдырыб.

Ҝүн әрзиндә машынла Болуда һәрәкәт едән шәхс јол полиси тәрәфиндән сахланылыб. Полис М.Чалыка автомобилин үзәринә гадаған олунмуш гурғу јерләшдирмә вә елан јапышдырма маддәси илә ҹәримә кәсиб. Һәмчинин онун барәсиндә гәрар чыхарылмасы үчүн материал мәһкәмәјә ҝөндәрилиб.

Гејд едәк ки, М.Чалыкын һәјата кечирдији аксија әһалидә горху вә марагла гаршыланыб. Сүрүҹү исә етдијин һәрәкәтин ганунза зидд олмасыны билмәдијини дејиб.
82 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP