Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2020

Гатыг су салырса...

Гатыг калсиум вә протеин гајнағы олдуғундан һәр јаш групуна дахил инсанлара даим мәсләһәт ҝөрүлән мәһсуллардандыр. Ағарты мәһсулу ҝүндәлик витамин вә минерал еһтијаҹыны гаршыламаға јардымчы олур.

Гатыг гәдәр онун сујунун да фајдалары сајмагла битмир. Јемәкләрә, хүсусилә шорбалара әлавә олундугда хүсуси ләззәт гатыр. Гатыг сују гатыг гәдәр хәрчәнҝин гаршысыны алыр вә ајран кими ичиләндә организмдәки хәрчәнҝ һүҹејрәләри илә мүбаризә апарыр. Бөјрәкләрдә гум вә дашын әримәсинә көмәк едир.

200 гр гатығын гида дәјәри

Карбоһидрат – 9,32 гр

Протеин – 6,94 гр

Јағ – 6,5 гр

Лиф – 0 гр

Холестерол – 26 мг
160 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP