Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2020

Әл-Ҹәзирә телеканалы Шәһид Сүлејманини тәрифләмәклә Сәудијјә режимини гәзәбләндирди

Гәтәрин Әл-Ҹәзирә телеканалынын Иранын Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гудс Гүввәләринин кечмиш командири ҝенерал-лејтенант шәһид Һаҹы Гасым Сүлејмани һаггында бир видео чарх јајымлајараг, ону Аллаһ јолунда мүҹаһид кими тәгдим етмәси Сәудијјә режимини гәзәбләндириб.

Әрәб дүнјасынын ән популјар хәбәр каналларындан бири олан Гәтәрин Әл-Ҹәзирә телеканалынын подкастында шәһид Һаҹы Гасым Сүлејмани һаггында бунлар дејилир: “Мән Гасым Сүлејмани, өз һәјатымы Ислама, Ислам Ингилабына, иззәтинә вә кәрамәтинә хидмәт едән бир әсҝәрәм. Мән Сүлејмани, Аллаһ јолунун мүҹаһид әсҝәријәм. Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гудс Гүввәләринин командиријәм. Адым бөлҝәмиздә һөкмранлыг планлајан бөјүк шејтанын вә сионизмин вүҹудуну ләрзәјә салыр. Мән Ислам Ингилабынын бир әсҝәријәм. Мәни дүнја севҝисиндән тәмизләјән вә ән бөјүк арзулары, јәни јолунда шәһидлик бәхш едән Аллаһа дуа едән бир әсҝәрәм”.

Сәудијјә режиминин Ал-Арабија телеканалы видеону Твиттер сәһифәсиндә пајлашараг, Әл-Ҹәзирәнин видеосуна гәзәбли реаксија вериб: “Әл-Ҹәзирә шәһид Сүлејманини тәрифләјир вә ону Аллаһ јолунда мүҹаһидләрин шәһиди адландырыр”./дејерлер/
152 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP