Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Мај 2020

Түркијәнин дөјүшмәк үчүн Ливијаја ҝөндәрдији ушаглардан 16-сы һәлак олуб

Сурија Инсан Һаглары Тәшкилатынын бу ҝүн (чәршәнбә) вердији ачыгламаја ҝөрә, Түркијәнин дөјүшмәк үчүн Ливијаја ҝөндәрдији 150 ушагдан 16-сы һәлак олуб.
“Скј Неwс Арабиа” хәбәр телеканалынын сајтында јер алан мәлумата ҝөрә, Сурија Инсан Һаглары Тәшкилаты билдириб ки, Түркијәнин муздлу дөјүшчүләри Ливија әразисинә көчүрмәси давам едир вә езам едилмиш гүввәләрин сајы 12250 нәфәрә чатыр. Онлардан артыг 287 нәфәри Ливијада ҝедән дөјүшләрдә һәлак олуб.
Инсан Һаглары Тәшкилаты әлавә едиб ки, Түркијә Ливијада дөјүшмәк үчүн 150 ушаг ҝөндәрмишдир. Бу ушагларын чохунун јашы 18-дән ашағыдыр. Онлар әввәл иш бәһанәси илә аиләләринин хәбәри олмадан Идлиб вә Һәләбин шималындан Афринә апарылыб, сонра Түркијәнин табелијиндә олан силаһлы бирләшмәләрә үзв олунуб вә Милли Разылашма Һөкумәти јанында Хәлифә Һафтар гүввәләри әлејһинә дөјүшмәк үчүн Ливијаја ҝөндәрилиб.
Öтән ҝүн Ливија Милли Ордусу адланан гијамчы гүввәләрин мәтбуат катиби Әһмәд әл-Мисмари да журналистләрә вердији ачыгламасында Түркијәнин бу өлкәјә 17 мин террорчу ҝөндәрдијини билдирди.
О, һәмчинин Мисир, БӘӘ, Јунаныстан, Франса вә Киприн Түркијә әлејһинә бирҝә бәјанатыны Ливија Милли Ордусунун бејнәлхалг сәвијјәдә рәсми танынмасы адландырды.
Бәјанатда Түркијәнин Ливијада һәрби мүдахиләси писләнилир.
143 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP