Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2020

Русијадан "Әсәд ҝедәҹәк" дејәнләрә ҹаваб

Бу ҝүн Бәшәр Әсәдин алтернативи јохдур.

Бу сөзләри русијалы депутат Дмитри Саблин дејиб.

О билдириб ки, Әсәдин јахын заманда постундан ҝедәҹәји илә бағлы мүлаһизәләр һәддән артыг шиширдилиб.

“Һәрби уғурларла јанашы, өлкә игтисадијјатынын ҹанландығыны вә коррупсија илә мүбаризәнин ҝүҹләндијини ҝөрүрүк. 2011-ҹи илдән бәри Әсәдин ҝетмәсинин лазым олдуғу барәдә фикирләр сәсләндирилир. Әсәд ән ағыр милли проблемләри һәлл едир”, - дејә депутат билдириб.

Саблин, һәмчинин әлавә едиб ки, Сурија һакимијјәти һәм садаланан фәалијјәтләрдә, һәм дә Конститусија Комитәсинин ишинин ҝүҹләндирилмәсиндә Русијаја там етибар едә биләр.
138 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP