Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Мај 2020

Азәрбајҹанда дәһшәт: Гардаш баҹысыны боғараг өлдүрдү - ФОТО

Масаллы рајонунда 19 јашлы оғлан 17 јашлы баҹысыны боғараг өлдүрүб.

Гафгазинфонун әлдә етдији мәлумата ҝөрә, һадисә мајын 15-и саат 16 радәләриндә рајонун Чахырлы кәндиндә баш вериб. 2001-ҹи ил тәвәллүдлү Ҝөзәлов Рафиг Рауф оғлу баҹысы 2003-ҹү ил тәвәллүдлү Мәммәдрзајева Көнүл Рафиг гызыны јатдығы јердә иплә боғараг өлдүрүб.

Мәлумата ҝөрә, К. Мәммәдрзајева мајын 9-да евдән чыхараг Бакыја ҝедиб. Анасы мајын 11-дә гызынын иткин дүшмәси һагда полисә мәлумат вериб. Гыз мајын 12-дә евләринә гајыдыб. Лакин бу вахт анасы "дарыхыб, Сумгајыта халасыҝилә ҝедибмиш" дејәрәк рәсмиләрә шикајәти олмадығыны билдириб.

Гызын атасынын руһи хәстә олдуғу билдирилир, гызынын мејитини дә илк о тапыб. Даһа сонра кәнд ҹамааты һадисә јеринә јығылыб. Гыз јатағында узанылы вәзијјәтдә, үстү дә јорғанла өртүлү олуб. Илк олараг гызын өзүнү асдығы дејилиб. Даһа сонра мәлум олуб ки, гардашы Рафиг артыг полис шөбәсинә ҝедәрәк тәслим олуб вә баҹысыны иплә боғараг өлдүрдүјүнү етираф едиб.
159 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP