Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2020

АБ-нин советләшмәси давам едир - Косачев

Коронавирус пандемијасы авропалы мәмурлара Русијаја гаршы һибрид мүһарибәси апармаға мане олмур.

Буну Русија Федерасија Шурасынын рәһбәри Константин Косачев дејиб. О, Авропада дезинформасија илә мүбаризәјә мәсул олан тәшкилатларын өзләринин дезинформасија јајан әсас орган олдугларыны сөјләјиб:

“Һазыркы дүнјада әсас дезинформатор ролунда өзләрини дезинформасија илә мүбаризә апардыгларыны елан едән сијасәтчиләр вә структурлар чыхыш едирләр. Амма бүтүн бунлара бахмајараг, Авропа Бирлијинин советләшмәси давам едир. Дүзҝүн јолда ҝедирсиниз, јолдашлар!”
96 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP