Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Мај 2020

Јәмән бөјүк фаҹиә гаршысында

Коронавирусун јајылмасы вә тәҹавүзкар Әрәбистан режиминин 5-ҹи или јашајан Јәмән әлејһинә мүһарибәси үзүндән Фарс көрфәзи өлкәләринин јардымларынын азалмасы Јәмәндә гытлыг јарадыб.
БМТ-нин Әрзаг вә Кәнф Тәсәррүфаты Тәшкилаты (ФАО) бу ҝүн вердији ачыгламада Јәмәндә фаҹиәли гида бөһраны барәдә хәбәрдарлыг едиб.
Јәмән әһалисинин тәгрибән 80 фаизи јашамаг үчүн јардыма мөһтаҹдыр вә милјонларла инсан бу өлкәдә аҹлыгла үзләшиб.
Дүнән Јәмән дөвләт рәсмиләриндән бири тәҹавүзкар Әрәбистан коалисијасынын Јәмәнин нефт вә гида мәһсуллары дајышан 22 ҝәмисини Ҹизан лиманында сахладығыны хәбәр вериб.
О билдириб ки, ҹинајәткар Әрәбистан режими тәрәфиндән сахланмыш ҝәмиләрдә јарым милјон тон бензин, дизел, мазут, 8 мин тон газ, 10 мин тон ун вә 9 мин тон дүјү вардыр.
90 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP