Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Мај 2020

19 мајда ҝөзләнилән һава шәраи

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин мәлуматына әсасән мајын 19-да Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји ҝөзләнилир. Ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹаг, шимал-гәрб күләји ҝүндүз ҹәнуб-шәрг күләји илә әвәз олунаҹаг.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 11-14, ҝүндүз 21-25, Бакыда ҝеҹә 12-14, ҝүндүз 22-24 дәрәҹә исти тәшкил едәҹәк.

Атмосфер тәзјиги 766 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт 70-80, ҝүндүз 40-45 фаиз олаҹаг.

Мајын 19-да Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин бәзи дағлыг рајонларда шимшәк чахаҹағы, арабир јағыш јағаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Ҝеҹә вә сәһәр думан олаҹаг, шәрг күләји әсәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 12-17, ҝүндүз 25-30, дағларда ҝеҹә 6-11, ҝүндүз 15-20 дәрәҹә исти олаҹаг.

Тибби-метеороложи прогноз
Мајын 19-20-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
126 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP