Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Мај 2020

20 мајда ҝөзләнилән һава шәраити

Милли Һидрометеоролоҝија Хидмәтинин мәлуматына әсасән мајын 20-дә Бакыда вә Абшерон јарымадасында һаванын дәјишкән булудлу олаҹағы, әсасән јағмурсуз кечәҹәји, ҝеҹә вә сәһәр бәзи јерләрдә думан олаҹағы ҝөзләнилир. Мүлајим ҹәнуб күләји әсәҹәк.
Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 13-16, ҝүндүз 21-26, Бакыда ҝеҹә 14-16, ҝүндүз 23-25 дәрәҹә исти олаҹаг.
Атмосфер тәзјиги 765 мм ҹивә сүтунундан 760 мм ҹивә сүтунуна енәҹәк, нисби рүтубәт 70-75, ҝүндүз 40-45 фаиз тәшкил едәҹәк.
Мајын 20-дә Азәрбајҹанын рајонларында һаванын әсасән јағмурсуз кечәҹәји, лакин ҝүндүз саатларында бәзи дағлыг рајонларда шимшәк чахаҹағы, гысамүддәтли јағыш јағаҹағы, долу дүшәҹәји ҝөзләнилир. Ҝеҹә вә сәһәр думан олаҹаг, гәрб күләји ајры-ајры јерләрдә арабир ҝүҹләнәҹәк. Һаванын температуру ҝеҹә 12-16, ҝүндүз 25-30, дағларда ҝеҹә 6-11, ҝүндүз 17-22 дәрәҹә исти олаҹаг.
Тибби-метеороложи прогноз
Мајын 20-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим
тәрәддүдү ҝөзләнилир ки, бу да метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишлидир.
105 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP