Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2020

Табор командири һәлак олду – Мүһарибә зонасында ҝәрҝинлик

Украјнанын патрул хидмәти полисинин хүсуси тәјинатлы “Луганск-1” таборунун командири Серҝеј Губанов Украјнанын Луганск вилајәтиндә тапшырыг иҹра едәркән һәлак олуб.

Бу барәдә Украјна Дахили Ишләр Назирлијинин мәтбуат хидмәтиндән билдирилиб.

“Мајын 20-дә Луганшинедә табор командири Серҝеј Губанов һәлак олуб”, – дејә мәлуматда билдирилиб.
Гејд едилир ки, тапшырығын иҹрасы заманы С.Губанов вә таборун 3 дөјүшчүсү ағыр гәлпә јаралары алыб. Һәрби һоспиталын һәкимләри онлара тибби јардым ҝөстәриб. Онлардан јалныз С.Губановун һәјатыны хилас етмәк мүмкүн олмајыб.

“Һәр шеј дүнән, мајын 20-дә саат 21:30 радәләриндә Новоајдар рајону, Трјохизбенка кәнди јахынлығында баш вериб”, – дејә мәлуматда билдирилиб.
81 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP