Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Мај 2020

Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә Азәрбајҹанда аксија кечирилиб

Бакы шәһәриндән верилән мәлумата ҝөрә, бир груп азәрбајҹанлы диндар Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә вә сионизм режиминин гејри-инсани ҹинајәтләринә етираз олараг, Исраилин Бакыдакы сәфирлији гаршысында топлашмаға ҹәһд едәркән полис әмәкдашларынын кобуд мүдахиләсилә үзләшмишләр. Сон мәлуматлара ҝөрә, аксија иштиракчыларынын әксәри һәбс олунмушдур.

Азәрбајҹанлы шиәләр Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә бир нечә ҝүн өнҹәдән виртуал тәдбирләр кечирмиш, јерли руһаниләр Имам Хомејнинин бу бөјүк вә өлмәз тәшәббүсүнү уҹа тутараг сон бир һәфтәни Гүдс һәфтәси елан етмишләр.

Гејд етмәк лазымдыр ки, мүсәлман Азәрбајҹан халгынын Исраил әлејһинә етираз аксијалары өтән илләрдә дә сәрт полис мүдахиләсилә гаршылашмышдыр. Һалбуки ејни аксијалар реҝионун Түркијә вә Русија кими өлкәләриндә нормал шәкилдә баш тутур.
122 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
25.05.20, 09:07
Русија вә Чин...
Go to TOP