Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2013

Милли Шуранын митинги тәхирә салынды

Демократик Гүввәләрин Милли Шурасы митингин тарихини дәјишдириб.

Бу барәдә АПА-ја Мүсават Партијасы башганынын мүавини Ҝүлаға Асланлы мәлумат вериб. О дејиб ки, митинг октјабрын 27-дә кечирилә биләр: "Октјабрын 14-дә Бакы шәһәр Иҹра Һакимијјәтинә октјабрын 20-дә кечириләҹәк митинглә бағлы мүраҹиәтимиз һәлә дә ҹавабсыз галыб. Бу мәсәлә пајтахт рәһбәрлији тәрәфиндән һәллини тапмајыб. Она ҝөрә дә митингин октјабрын 20-дә кечирилмәси илә бағлы бирмәналы гәрар верә билмирик. Тәклиф олунуб ки, митинг октјабрын 27-дә кечирилсин”.

Ҝ. Асланлы бунунла бағлы артыг БШИҺ-јә рәсми мүраҹиәт ҝөндәрдикләрини дә гејд едиб. О билдириб ки, буна бахмајараг, Милли Шуранын президентлијә намизәди Ҹәмил Һәсәнли Бакыја дөндүкдән сонра, һәмин мәсәлә тәкрар мүзакирә едиләҹәк.

Хатырладаг ки, Милли Шура октјабрын 20-дә пајтахтда митинг кечирилмәси илә бағлы БШИҺ-јә мүраҹиәт ҝөндәрдијини десә дә, пајтахт рәһбәрлији бу мүраҹиәтин рәсми шәкилдә онлара дахил олмадығыны вурғулајыб.
4095 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP