Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Октјабр 2013

Әзәләләрини бөјүтмәк үчүн дәрман ичди, өлдү

Түркијәнин ән мәшһур бодибилдерләриндән бири, 30 јашлы Шаһин Иренчин дүнән ҝеҹә кечиниб.

Онун өлүм сәбәби исә бодибилдерләр арасында "динамит" кими танынан стереоид гәбул етмәсидир.

Чемпионата һазырлашан Ш.Иренчин башга анаболикләр вә стероидләрлә јанашы, "динамит" дә гәбул едирди. Нәтиҹәдә онун дахили органлары сырадан чыхыб вә идманчы јатдығы јердә кечиниб.

Шаһинин ханымы Мүневвер Иренчин дејиб: "О, чемпионата һазырлашдығы үчүн даһа чох дәрман ичирди. Әзәләләрини бөјүтмәк үчүн чох мәшг едирди. Бу дәрманлары исә әлалтдан сатырдылар. Бәзиләринин үстүндә һеч ады да јохду. Ону өлдүрән дәрман исә ағ гутудакы сары капсулларды. Бу дәрман онун бәдәнинин температуруну артырараг јағларыны әридирди. Ҝүндә ән азы 3 һәб ичирди. Өлүмүндән әввәл 8 һәб ичмишди"./милли.аз
3914 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP