Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2013

Зәнҹәфил - 1001 дәрдин дәрманы

Зәнҹәфил биткиси холестеролун мигдарынын азалмасына, грип вә сојугдәјмәнин гаршысыны алмаға көмәк едир.
Тренд-ин мәлуматына ҝөрә, зәнҹәфилин иммунитет системинә дә чох хејри вар.
Ҹөкә ағаҹынын чичәкләри илә зәнҹәфил чајы сојугдәјмәни тез бир заманда арадан галдырыр. Зәнҹәфили әдвијјат кими дә јемәкләрә гатмаг олур.
Бундан башга, иштаһы аз олан вә ја көкәлмәк истәјәнләрә зәнҹәфил туршусу јемәк мәсләһәт ҝөрүлүр.
3819 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP