Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2013

Һиллари Клинтон сијасәтә гајыдыр

2016-ҹы илдә Демократ Партијасынын сәдрлијинә намизәдлији нәзәрдә тутулан АБШ-ын екс-дөвләт катиби Һиллари Клинтон вәзифәдән ајрылдыгдан сонра илк дәфә сијаси фәалијјәтә башлајыб.

Ахар.аз билдирир ки, Вирҹинија әјаләтинин губернаторлуғуна намизәд Тери Макајлајфын сечки тәблиғатына гошулан ханым Клинтон тәхминән 800 нәфәрлик бир митингдә чыхыш едиб.

Фелс Чурчда јерләшә әјаләт театрындакы тәдбирә Макајлајфа дәстәк олмаг үчүн ҝедән Клинтон, “Бәзи мәгамларда һеч биримиз кәнарда гала билмәрик. Бах инди Вирҹинија белә бир заман кәсијиндәдир”, - дејиб.

Теринин ҝөзәл үрәкли вә ачыг фикирли бир инсан олдуғуну билдирән ханым Һиллари, “Тери һәмишә мәним јанымда олду вә мән онун үчүн бурада олмагдан хошбәхтәм”, - дејиб.

Хатырладаг ки, Клинтон аиләсинә јахынлығы илә танынан Тери Макајлајф Һиллари Клинтонун 2008-ҹи илдәки президент сечкиләри заманы Сечки гәрарҝаһынын сәдри иди вә Билл Клинтонун да президент сечкиләриндә актив ишләмишди.
3415 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP