Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Фирон дөврүнә аид мәзарлыг тапылды

Сарај тәбибләриндән биринә аид олдуғу еһтимал едилән мәзарлыг е.ә 2498 вә 2345-ҹү илләрә аиддир

Һәјат тәрзи Мисирдә апарылан археоложи газынтылар уникал тапынтылар үзә чыхарыб. АНС ПРЕСС-ин "Анадолу" хәбәр аҝентлијинә истинадла вердији мәлумата ҝөрә, фироун дөврүнә аил мәзарлыг тапылыб.

Мисирин тарихи әсәрләр назири Мәһәммәд Ибраһим газынтыларын Чехијалы археологрлар групу илә апарылдығыны дејиб. Ҝизада Ҹубане Әбу Сајр адландырылан газынты мејданчасында апарылан ишләр нәтиҹәсиндә тапылна мәзарлыг галыгларынын е.ә 2498 вә 2345-ҹү илләрә аид олдуғу ҝүман едилир.
Мәзарлығын В Фиронун дөврүндә јашајан сарај тәбибләриндән Һбсскаф Анкһа аид олдуғу еһтимал едилир.

Хатирә мәзарынын узунлуғу 21,ени 4, ҝенишлији исә 14 метрдир. /анс/
3328 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP