Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Ҝүрҹүстан президенти Михеил Саакашвили шәхси игамәтҝаһыны тәрк едиб

Бу ҝүн Ҝүрҹүстан президенти Михеил Саакашвили Тифлисин Дигомск рајонунда јерләшән игамәтҝаһыны тәрк едиб.

АПА-нын Ҝүрҹүстан мәтбуатына истинадән хәбәринә ҝөрә, игамәтҝаһ дөвләт тәрәфиндән президент вә ханымы үчүн кирајәләнибмиш.

Ҝүрҹүстанын биринҹи ханымы Сандра Руловс билдириб ки, сон һәфтәләрдә валидејнләри јанында олуб вә әшјаларынын көчүрүлмәсинә көмәк едиб: “Әлбәттә, бир гәдәр чәтиндир. Дүнән инвентаризасија да һәјата кечирилди”.

Михеил Саакашвили исә нәнәсинин она ҝөрә евсиз галдығыны сөјләјиб: “Бу торпағы мәнә һәдијјә едиб вә анамын евинә көчүб. Һазырда бу торпаг саһәси Президент Китабханасынын тикинтисини малијјәләшдирмәк мәгсәдилә сатылыр. Кимсә әлдә етмәк истәјирсә, бујурсун”.
2949 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP