Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Гарбачову бир дә басдырдылар

Кечмиш ССРИ президенти Михаил Горбачовун өлдүјү билдирилди.

Кечмиш ССРИ президенти Михаил Горбачов октјабрын 22-дә өлүб. Бу барәдә мәлумат өтән ҝүн АИФ редаксијасынын микроблогунда јер алыб.

Бир мүддәт сонра “Аргументы и Факты” гәзети Тwиттер сајтында пајлашылдығы информасијаны тәкзиб етдиб. Билдириб ки, апарылан арашдырмалар нәтиҹәсиндә мәлум олуб ки, гәзетин "Тwиттер"дәки микроблугуну хакерләр әлә кечириб. Елә екс-президентин өлүмү һаггындакы мәлуматы да онлар јерләшдириб.

Һәлә өлмәдијини билдирән Горбачов исә садәҹә ҝүлүмсәјәрәк сәһһәтиндә проблемләр јашадығыны вә мүалиҹәсинин Алманијадакы Мүнһен хәстәханаларындан бириндә давам етдијини билдириб.

Гејд едәк ки, һазырда јанлыш мәлумат силиниб вә сајт нәзарәт алтына алыныб.

Хатырладаг ки, август ајында мәтбуатда 82 јашлы Горбачовун кафедә Јевгени Ројзманла ҝөрүшү заманы ҝүлләләндији барәдә аналожи мәлумат дәрҹ олунмушду.
3755 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP