Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Октјабр 2013

Суријада “Әнварул-Һәгг” груплашмасынын лидери өлдүрүлүб

Суријада гаршыдурмалар давам едир.

СаламНеwс-ун САНА-ја истинадла вердији хәбәрә ҝөрә, Дәра (ҹәнуб) вилајәтинин Даил вә Тәфәс гәсәбәләри јахынлығында ҝедән гаршыдурмаларда силаһлыларын “Әнварул-Һәгг” груплашмасынын лидери Мәһәммәд әл-Бәјтари өлдүрүрлүб. Сон һәфтәләрдә силаһлылар сөзүҝедән бөлҝәләрдә ирәлиләјишләр әлдә едә билиб.

Сурија Инсан Һүгуглары Мүшаһидәши Групу хәбәр вериб ки, Һәсәкәнин (шимал-шәрг) Әбу-Расин бөлҝәсиндә күрдләрин халг мүдафиә бөлмәләри илә радикал ДАИШ груплашмасы арасында дөјүшләр олуб.

Дәмәшгин Бәрзә вә Ҹубәр рајонлары да тәрәфләр арасында дөјүшләрин шаһиди олуб. Дөјүшләрдә һәр ики тәрәфин икҝиләрә мәруз галдығы дејилир.

Һумсун (мәркәз) әл-Мәһјин гәсәбәсиндә һөкүмәт бомбардманлары силаһлыларын мөвгеләринә авиазәрбәләр ендириб.
3203 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP