Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Октјабр 2013

Бир груп ҝәнҹ Михаил Саакашвилинин ахшам јемәјинә мане олуб

Октјабрын 23-дә Тифлисдәки “Ла Труффе” ресторанында ахшам јемәји јејән Ҝүрҹүстан президенти Михаил Саакашвили бир груп ҝәнҹин етиразы илә үзләшиб. АПА-нын Ҝүрҹүстан бүросунун мәлуматына ҝөрә, ресторанын гаршысында кечирилән аксијада инсан һүгуглары вә кечмиш сијаси мәһбуслар иштирак едибләр. Аксија иштиракчылары президентә “сојуг јемәк” гисминдә кәләм вә јеркөкү тәгдим етмәк истәјибләр. Онлар билдирибләр ки, М. Саакашвилинин президентлик мүддәтинин сонуна үч ҝүн галыб вә бу мүддәт әрзиндә һәр јердә ону тәгиб едәрәк “ҹинајәт”ләрини она хатырладаҹаглар.

Һадисә јеринә полис патрул хидмәти сәфәрбәр едилиб. М. Саакашвили ресторанын арха гапысындан чыхыб.
3592 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP