Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2013

Дүнја чемпионатына ҝедәҹәк боксчуларымызын адлары ачыгланыб

Газахыстанда кечириләҹәк бокс үзрә дүнја чемпионатында чыхыш едәҹәк Азәрбајҹан миллисинин һејәти ачыгланыб. Бокс Федерасијасындан апаспорт.аз сајтына верилән мәлумата ҝөрә, ијунда Беларусда тәшкил олунан Авропа чемпионатындан фәргли бу дәфә һејәтдә 3 дәјишиклик едилиб.

56 кг чәки дәрәҹәсиндә карјерасыны баша вуран Самир Мәммәдову Ҹавид Чәләбијев әвәзләјиб. 2012-ҹи илдә ҝәнҹләр арасында дүнја биринҹилијинин мүкафатчысы олмуш Пәрвиз Бағыров да Алматыда рингә чыхаҹаг. О, 69 кг чәки дәрәҹәсиндә Тамерлан Абдуллајеви әвәзләјиб. Аиләсиндә баш вермиш фаҹиә сәбәбиндән Авропа чемпионатында иштирак етмәјән Султан Миҝитинов (75 кг) мундиалда өз баҹарығыны ҝәстәрмәјә чалышаҹаг.

Баш мәшгчи Владимир Золотарјов вә мәшгчи Нәриман Абдуллајев
һејәт ашағыдакы һејәтә ҝүвәнәҹәк:

49 кг – Салман Әлизадә - 2011-ҹи илин Авропа чемпиону (АЧ) , 2013-ҹү ил АЧ-нин бүрүнҹ мүкафатчысы
52 кг – Елвин Мәмишзадә - 2010-ҹу ил АЧ-нин ҝүмүш, 2013-ҹү ил АЧ-нин бүрүнҹ мүкафатчысы
56 кг – Ҹавид Чәләбијев
60 кг – Елвин Исајев
64 кг – Һејбәтулла Һаҹәлијев – 2011-ҹи ил АЧ-нин бүрүнҹ мүкафатчысы
69 кг – Пәрвиз Бағыров
75 кг – Султан Миҝитинов
81 кг – Рауф Рәһимов
91 кг – Тејмур Мәммәдов – 2011-ҹи илин Авропа чемпиону, 2013-ҹү ил АЧ-нин ҝүмүш мүкафатчысы. 2011-ҹи ил ДЧ-нин ҝүмүш мүкафатчысы. 2012-ҹи ил Олимпија ојунларынын бүрүнҹ мүкафатчысы
+91 кг – Мәһәммәдрәсул Мәҹидов – 2011-ҹи илин дүнја чемпиону. 2013-ҹү илин Авропа чемпиону. 2012-ҹи илин Олимпија ојунларынын бүрүнҹ мүкафатчысы

Дүнја чемпионатынын дөјүшләри октјабрын 14-дән 26-а кими Алматыдакы Болуан Шолак Идман Мәркәзиндә кечириләҹәк.

Гејд едәк ки, милли командамыз һазырда Газахыстанда јерли боксчуларла тәлим-мәшг топланышындадыр./апа
3503 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP