Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2013

2 гызыл вә 1 бүрүнҹ медал

Азәрбајҹан бокс үзрә дүнја чемпионатыны 2 гызыл вә 1 бүрүнҹ медалла баша вуруб

Газахыстанын Алматы шәһәриндә кечирилән бокс үзрә дүнја чемпионатына бу ҝүн јекун вурулуб.

Апаспорт.аз сајтынын мәлуматына ҝөрә, јарышын сон ҝүнүндә Азәрбајҹан командасынын һејәтиндә Ҹавид Чәләбијевин (56 кг) ардынҹа Мәмммәдрәсул Мәҹидов да биринҹи олуб.

+91 кг чәки дәрәҹәсиндә јарышан боксчумуз јерли Иван Дычко илә дөјүшдән сонра коллексијасына дүнја чемпионатынын даһа бир гызыл медалыны әлавә едиб. О, һәлледиҹи ҝөрүшүнү нокаутла баша вурараг титулуну горујуб. М. Мәҹидов илк 2 раундда 27:30 һесабы илә удузуб. Сонунҹу һиссәдә исә идманчымыз һүҹум тактикасыны сечәрәк јенидән дүнјанын ән ҝүҹлүсү олдуғуну сүбут едиб. Өнҹә Дычкону нокдауна салан Олимпија мүкафатчымыз ардынҹа даһа тутарлы зәрбә илә газахыстанлы идманчыја доғма азаркешләри гаршысында нокаутла галиб ҝәлиб.

Беләликлә, Азәрбајҹан милли командасы 12 ҝүн давам едән дүнја чемпионатыны 2 гызыл вә 1 бүрүнҹ медалла баша вуруб.

Гејд едәк ки, даһа өнҹә Тејмур Мәммәдов (91 кг) бүрүнҹ медала саһиб олмушду.
3933 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP