Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2013

Бакыда күтләви дава - (Фотолар)

Бакыда Нәриманов рајону, Тофиг Бәһрамов адына Республика Стадионунун јахынлығында күтләви дава олуб.

“Јени Мүсават” гәзетинин һадисә јериндә олан әмәкдашынын вердији хәбәрә ҝөрә, “Һјундаи Соната” маркалы “90 РО 016” дөвләт нөмрә нишанлы машынын сүрүҹүсү илә јолдан кечән бир нәфәрин арасында сөз атышмасы олуб. Елә даваја да бу сәбәб олуб. Дава нәтиҹәсиндә “Һјундаи Соната”нын сүрүҹүсүнүн машынына хәсарәт јетирилиб.

Ҝәнҹләрдән бири һадисә јеринә достларыны дәвәт едиб, дава даһа да бөјүјүб. Нәтиҹәдә “Ҝәнҹлик” метро стансијасы гаршысындакы јолда тыхаҹ јараныб. Јолдан кечәнләр дава едән һәр ики ҝәнҹи ајырмаға ҹәһд етсәләр дә, буна мүвәффәг олмајыблар. Һадисә јеринә полисин чағырылмасы илә дава едән ҝәнҹләр әразидән узаглашыблар. Әразијә ҝәлән Нәриманов Рајон Полис Идарәсинин әмәкдашлары јахынлыгдакы “ТШ” маркалы мүшаһидә камерасына дүшән ҝөрүнтүләр васитәси илә дава едәнләрин шәхсијјәтини мүәјјән етмәјә чалышыблар.
3820 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP