Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Октјабр 2013

Нју-Јоркда дәһшәтли ҹинајәт: 5 өлү

АБШ-ын Нју-Јорк шәһәриндә дәһшәтли ҹинајәт һадисәси баш вериб. Мусават.ҹом-ун Даилј Неwс-а истинадән вердији мәлумата ҝөрә,беш нәфәр - 20 јашлы гыз вә дөрд ушаг ҹинајәтин гурбаны олуб. Өлән уһаглардан ән бөјүјүнүн 9 јашы вар, ән кичијинин исә һәлә 2 јашы тамам дејил.

Јерли вахтла саат 23.00-да (Бакы вахты илә саат 07.00) Бруклин рајонундакы евләрдән бириндә ҹинајәт барәдә мәлумат дахил олуб. Һадисә јеринә ҝәлән полис мәкдашлары әсл гырғынын баш вердијини ҝөрүбләр. Өләнләрдән бәзиләри илә гоһумлуғу олан шүбһәли артыг сахланылыб.
2972 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP