Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Октјабр 2013

Көклүјүн сәбәби тапылды

КСР2 адлы ҝенин мутасијаја уғрамыш формасы маддәләр мүбадиләсинин сүрәтини азалдыр

Сағламлыг Кембриҹ университетинин алимләри көкәлмәјә сәбәб олан ҝени тапыблар. КСР2 адлы ҝен маддәләр мүбадиләси јавашлтладыр, иштаһы исә ҝүҹләндирир. Даһа доғрусу бу ҝүнин мутасијаја уғрамыш формасы метоболизманын сүрәтини азалдыр. Алимләрин арашдырмасына ҝөрә, артыг чәкиси олан инсанларда демәк олар ки. бу ҝенин нутаија формасыдыр. Нормал чәки саһибләриндә исә мутасија олунмуш ҝенә чох надир һалларда раст ҝәлинир.

Арашдырманын рәһбәри олан профессор Садаф Фарукинин сөзләринә ҝөрә, алимләр тәрәфиднән тапылан ҝенләрин һамысы чәкијә нәзарәти, иштаһа тәсир етмәклә едирдиләрш Бу ҝүн исә иштаһы ҝүҹлндирмәклә кифајәтләнмир. О, ејни заманда маддәләр мүбадиләсинидә позур./анс
3708 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP