Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Ијун 2016

Ҝәдәбәјдә дәһшәт: 16 јашлы оғлан баба вә нәнәсини өлдүрдү

Ҝәдәбәј рајонунда гәтл һадисәси баш вериб.

Һадисә рајонун Сөјүдлү кәндиндә гејдә алыныб.

Кәнд сакини Сәјјад Әләсҝәров вә онун һәјат јолдашы Бәсти Әлијева гәтлә јетирилиб. Әр-арвадын үзәриндә чохсајлы бычаг хәсарәтләри олан мејити јашадыглары евдә ашкар олунуб.

Һадисә јеринә Ҝәдәбәј рајон прокурорлуғу вә полис шөбәсинин әмәлијјат групу ҝәлиб. Гәтлин сәбәбләри һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашлары тәрәфиндән арашдырылыр.

Илкин мәлумата ҝөрә, јашлы әр-арвад 16 јашлы нәвәси илә јашајырмышлар. Елә 16 јашлы јенијетмә шүбһәли шәхс гисминдә сахланылыб вә прокурорлугда диндирилир. Јашлы әр-арвадын 16 јашлы нәвәләри тәрәфиндән өлдүрүлдүјү еһтимал едилир./телеграф/


943 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP