Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Сентјабр 2016

Путин Суријадакы ҝенералыны Гафгаза ҝәтирди

Русија Президенти Владимир Путин Русија Мүдафиә Назирлијинин Ҹәнуб Һәрби Даирәсинә јени командан тәјин едиб.

Буну журналистләрә ачыгламасында Ҹәнуб Һәрби Даирәсинин Мәтбуат Хидмәтинин рәһбәри полковник Игор Горбул сөјләјиб. Онун сөзләринә ҝөрә, Путинин әмри илә Ҹәнуб Һәрби Даирәсинә ҝенерал-полковник Александр Дворников тәјин олунуб.

Гејд едәк ки, Дворников ијулун 1-дән етибарән Ҹәнуб Һәрби Даирәсинин команданы вәзифәсинин мүвәггәти иҹрачысы иди. Дворников бундан өнҹә Русијанын Суријадакы гошунларынын команданы олуб.

Ҹәнуб Һәрби Даирәси 2010-ҹу илдә јарадылыб. Бу даирә өлкәнин ҹәнуб сәрһәдләринин, хүсусилә Шимали Гафгазын мүдафиәси үчүн нәзәрдә тутулуб. Ҹәнуб Һәрби Даирәсинин тәркибинә һәмчинин Русијанын Крым, гондарма Ҹәнуби Осетија вә Абхазија, еләҹә дә Ермәнистандакы һәрби базалары да дахилдир./ахар/


454 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP