Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Октјабр 2016

Иран ДИН башчысы бу ҝүн Азәрбајҹана ҝәләҹәк

Иран Ислам Республикасынын дахили ишләр назири Әбдүлреза Рәһмани Фәзли бу ҝүн Азәрбајҹана рәсми сәфәрә ҝәләҹәк.

Сәфәр чәрчивәсиндә ДИН башчысы икитәрәфли мүнасибәтләрин активләшдирилмәси вә мүхтәлиф саһәләрдә әмәкдашлығын ҝенишләндирилмәси үзрә данышыглар апармаг үчүн Азәрбајҹан рәһбәрлији илә ҝөрүшәҹәк.

Иранын дахили ишләр назиринин бејнәлхалг әлагәләр үзрә мүавини Бабәк Динпәрәст билдириб ки, сәфәрин уғурла јекунлашмасы ики өлкә арасында әмәкдашлыгда дөнүш нөгтәси олаҹаг.
Гејд олунур ки, назирин Азәрбајҹана рәсми сәфәри ики ҝүн давам едәҹәк.


463 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP