Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Октјабр 2016

Талеһ Бағыров "карс"а салыныб – Ашура ҝүнү

Бакы Истинтаг Тәҹридханасында сахланылан “Мүсәлман Бирлији” Һәрәкатынын рәһбәри Талеһ Бағыровун вә бир нечә диндарларын октјабрын 12-дә ҹәримә камерасына (“карс”) салындығы билдирилир. Бу һагда вәкилләриндән Елчин Садыгов хәбәр вериб.

Вәкилин демәсинә ҝөрә, Т.Бағырову, Саһил Рзајеви вә бир нечә диҝәр диндары сәһәр саатларында ҹәримә камерасына салыблар. Онлар ахшам саатларынадәк ҹәримә камерасында сахланылыб.

Вәкил билдириб ки, диндарларын ҹәзаландырылмасы онларын Ашура мәрасиминә имкан верилмәмәси илә бағлы олуб. Вәкилин билдирдикләринә, һәләлик, Пенитенсиар Хидмәтинин Иҹтимаијјәтлә Әлагәләр шөбәсиндән мүнасибәт алмаг мүмкүн олмајыб.


432 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP