Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Нојабр 2016

Ганда холестеролун сәвијјәсини ашағы салмаг үчүн бунлары јејин! 7 ӘН ЈАХШЫ МӘҺСУЛ

Организмдә холестеролун јүксәк сәвијјәдә олмасы үрәк-дамар системи хәстәликләринин рискини артырыр. Бејнәлхалг нормалара әсасән организмдә холестеролун сәвијјәси 5 мм/л јухары олмамалыдыр.
Бәзи мәһсуллар вар ки, онлар холестеролун сәвијјәсини ашағы салыр. Бу мәһсуллары һәм јүксәк холестеролу ашағы салмаг үчүн, һәм дә бу позулманын профилактикасы үчүн тез-тез гидаланмаја дахил етмәк лазымдыр.
Бу мәһсуллар арасында:
- Ситрус мејвәләри (хүсусилә грејпфрут, портағал, наринҝи). Бу мејвәләри үзәриндә олан ағ габыгларла бирликдә јемәк даһа фајдалыдыр.
- Јулаф јармасы ("ҝеркулес")
- Алма
- Гоз, пүстә
- Зејтун јағы
- Балыг
- Нохуд, лобја, мәрҹи/Саҝламолун/


540 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP