Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

Криминал груплашмалар арасында атышма олду - Бакыда

Һадисә јериндән “Макаров” типли тапанчаја мәхсус ҝилизләр ашкарланыб

Бакыда силаһлы инсидент олуб."Репорт"ун хәбәринә ҝөрә, һадисә өтән ҝеҹә Бакынын Нәриманов рајону Аға Нејмәтулла күчәсиндә јерләшән "Нәнәмин Тәндири" кими танынан иашә објектинин јахынлығында баш вериб.

Белә ки, әразијә топлашан ики криминал груплашманын 15-20-јә јахын үзвүнүн мүбаһисәси заманы одлу силаһлардан истифадә олунуб.

Илкин мәлумата ҝөрә, һадисә заманы хәсарәт олан олмајыб. Һүгуг-мүһафизә органларынын әмәкдашлары һадисә јериндә арашдырма апаран заман "Макаров" типли тапанчаја мәхсус ҝилизләр ашкар едибләр. Һадисәнин иштиракчыларынын тутулмасы истигамәтиндә ахтарышлар давам етдирилир.


428 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber