Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Јанвар 2017

“АБШ 14 мүсәлман өлкәсинә һүҹум едиб”

АБШ дүнјада мүстәгиллик истәјән һәр кәси һәбсдә сахламаг истәјир.

Буну журналистләрә ачыгламасында Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун рәһбәринин көмәкчиси ҝенерал Һүсејн Салами сөјләјиб.

О, сон 38 ил әрзиндә Јахын Шәргдә баш тутан бүтүн савашларын архасында АБШ, бәзи Авропа өлкәләри вә Сәудијјә Әрәбистанынын дајандығыны сөјләјиб:

“Онларын коалисија јаратмаг истәмәкләринин әсас һәдәфи ислам ҹоғрафијасынын бөјүмәсинин гаршысыны алмагдыр. Она ҝөрә ки, бу ҹоғрафијанын бөјүмәси онларын дүнја ҝүҹү хәјалларына манеә јарадаҹаг. Дүнјанын бүтүн диктаторлары АБШ вә мүттәфигләринин сијасәтләри нәтиҹәсиндә мејдана чыхыб. АБШ вә мүттәфигләри сон илләрдә 14 мүсәлман өлкәјә һүҹум едиб вә бу өлкәләрин халгларыны евсиз-ешиксиз гојуб”.


394 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP