Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Бу кәнддә сигарәт чәкәнә гыз верилмир

Түркијәнин Батман вилајәтинин Јајлыҹа кәндиндә мараглы адәт-әнәнә вар.

"Миллијет"ин мәлуматына ҝөрә, гыз истәмәк үчүн бу кәндә ҝәләнләрә верилән илк суал ҝәләҹәк күрәкәнин сигарет чәкиб-чәкмәмәси илә бағлыдыр. Чүнки сигарәт чәкән оғлана гыз верилмир.

Кәндин, демәк олар ки, бүтүн вәтәндашлары сигаретдән имтина едиб. Ҝиришә “Сигарет чәкмәк ајыбдыр” јазылан лөвһә асылыб.

Кәнд сакини Кудбеттин Синет 30 ил чәкдији сигарети бир нечә ил әввәл тәрҝидиб. Онун бу аддымы “сигаретсиз кәнд” кампанијасына мүсбәт тәсир ҝөстәриб. Гыса мүддәт ичәрисиндә кәнд сакинләринин бөјүк һиссәси сигаретлә видалашыб. Нәтиҹәдә вәтәндашлар вә кәнд рәһбәрлији бир араја ҝәләрәк кәнддә сигарет чәкилмәсини гадаған едибләр.

Кудбеттин Синет билдириб ки, кәнддә һәлә дә сигарет чәкән бир нечә сакин вар. Лакин онлар утандыглары үчүн сигарети кәнддән кәнарда чәкирләр.
375 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP