Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Террорун архасында АБШ дајаныр - Сорғу

Террорун архасында АБШ дајаныр.

Бу гәнаәтә Түркијәнин 42 бөлҝәсиндә апарылан сорғунун нәтиҹәсиндә ҝәлиниб.

А&Ҝ Арашдырма ширкәтинин президенти Адил Ҝурун арашдырмасындан белә нәтиҹә әлдә едилиб ки, һәр 4 нәфәрдән 3-ү белә дүшүнүр ки, терактларын архасында башга бир ҝүҹ вар. Террора ән чох дәстәк верән өлкә исә АБШ-дыр. АБШ-дан сонракы пилләдә Исраил вә АБ гәрарлашыб.

Суаллары мүхтәлиф партијаларда тәмсил олунан вәтәндашлар ҹавабландырыб, анҹаг буна бахмајараг, ортаг ҹаваблар верилиб./ахар/


450 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP