Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Натиг Кәримовун мәһкәмәсиндә һаким өзүнә етираз едиб

Бу ҝүн Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә Нардаран сакини Натиг Кәримов вә Азәрбајҹан Ислам Партијасынын сабиг сәдр мүавини Ингилаб Әһәдовун ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси башлајыб.

Һаким Елдар Исмајыловун сәдрлик етдији һазырлыг иҹласында һаким өзүнә етираз вериб. Билдириб ки, ҹинајәт иши илә таныш олан заман һәмин иш үзрә истинтагын Дөвләт Тәһлүкәсизлик Хидмәтиндә апарылдығы мәлум олуб: “Һәмин иш үзрә истинтаг групунун үзвү исә оғлум Емил Исмајылзадәдир. Бу һалда ганунвериҹилик ишә мәним сәдрлијимлә бахмаға имкан вермир”.

Диҝәр һакимләр Ҹавид Һүсејнов вә Әлисултан Османов етиразы мүзакирә едибләр. Онларын гәрарына әсасән, етираз тәмин олунуб. Ҹинајәт иши јенидән иҹраата верилмәси үчүн Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинин сәдринә ҝөндәриләҹәк./апа/


417 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP