Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

32 банкдан јалныз 2-и доллар сатыр

Јанвар ајынын 10-на өлкәдә валјута сатмајан банкларын сајы 28-ә чатыб. Јени илдә дә банкларын валјута сатышы илә бағлы сијасәтиндә дәјишиклик олмајыб.

Бу ҝүн валјута сатан банкларын сырасына даһа бири әлавә олунуб . Белә ки, “НБҸ Банк” мәһдуд мәбләғдә – 100 доллар сатыр.  “Аҹҹессбанк”ын вә “ЈапыКреди Банк”ын бәзи филиалларындан мәһдуд мәбләғдә доллар алмаг мүмкүндүр./финс/

Там сијаһы исә беләдир:

НКоммерсија

банкынын ады

АБШ долларыАвро
СатышСатыш
1“Аҹҹессбанк”100 (бәзи филиаларда)100 (бәзи филиалларда)
2“АФБ Банк”Кассада варсаКассада варса
3“АҜБанк”сатылмырсатылмыр
4“Амраһбанк”сатылмырсатылмыр
5“Атабанк”Кассада варсаКассада варса
6“Азәрбајҹан Бејнәлхалг Банкы”Кассада варсаКассада варса
7“Азәрбајҹан Сәнаје Банкы”сатылмырсатылмыр
8“Азәр-Түрк Банк”сатылмырсатылмыр
9“Банк Аврасија”          сатылмырсатылмыр
10“Банк оф Баку”          сатылмырсатылмыр
11“Банк БТБ”          сатылмырсатылмыр
12“Банк Силк Веј”сатылмырсатылмыр
13“Банк Песпублика”сатылмырсатылмыр
14“Ҹаспиан Девелопмент Банк”сатылмырсатылмыр
15“Ехпрессбанк”    сатылмырсатылмыр
16“Ҝүнајбанк”сатылмырсатылмыр
17“Халг Банк”сатылмырсатылмыр
18“Капитал Банк”сатылмырсатылмыр
19“Муғанбанк”сатылмырсатылмыр
20“НБҸ Банк”100
21“Никојл Банк”Кассада варсаКассада варса
22Пакистан Милли Банкынын Бакы филиалысатылмырсатылмыр
23“Туранбанк”сатылмырсатылмыр
24“Унибанк”сатылмырсатылмыр
25“Јапы Креди Банк”5050
26“Зираат Банк (Азәрбајҹан)”сатылмырсатылмыр
27“Рабитәбанк”сатылмырсатылмыр
28Иран Милли Банкынын Бакы филиалысатылмырсатылмыр
29“Дәмирбанк”сатылмырсатылмыр
 30“Нахчыванбанк” Бакы филиалысатылмырсатылмыр
 31ВТБ Банк Азәрбајҹансатылмырсатылмыр
32Паша Банксатылмырсатылмыр
 1“Азәрпочт”Кассада варсаКассада варса


478 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP