Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

ФИФА дүнја чемпионатында иштирак едән јығмаларын сајыны 48-ә галдырды

ФИФА дүнја чемпионатында иштирак едән милли командаларын сајыны 32-дән 48-ә галдырды.

Бу барәдә тәшкилатын рәсми Твиттер һесабында мәлумат верилир.

Гәрар јанварын 10-да шуранын Сүрихдә кечирилән топлантысында гәбул едилиб.

Шура үзвләри јектилликлә гәрарын леһинә сәс верибләр.

Белә бир тәклифи Португалија миллиси, “Реал”, “Барселона” вә “Интер” ин кечмиш футболчусу Луис Фиҝо вермишди.

О, командаларын сајынын 32-дән 40 вә ја 48-ә галдырылмасыны тәклиф еләмишди.

Чемпионатын гајдалары бу илин мартында елан едилмәлидир.

Амма ҝөзләнилир ки, һәр бириндә 3 команда олмагла 16 груп јарадылаҹаг вә 2 ән јахшы команда плеј-офф мәрһәләсинә кечәҹәк.

Турнирдә Авропа, Африка, Асија, Ҹәнуби Америка, Шимали вә Мәркәзи Америка вә Океанијадан олан јығмалар гатылаҹаг.

2018-ҹи илдә дүнја чемпионаты Русијада, 2022-ҹи илдә исә Гәтәрдә кечирилмәлидир.

Гејд едәк ки, 1998-ҹи илдән футбол үзрә Дүнја ҹемпионатында 32 команда иштирак едир.

Бунадәк, 1982-ҹи илдән чемпионатда 24 команда јарышырды.

1930-ҹу илдә Уругвајда кечирилән илк дүнја чемпионатында исә 13 милли команда мүбаризә апарыб.


484 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP