Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

Меһман Һүсејновдан оғруларын гисасыны алырлар

АХҸП сәдри Әли Кәримли фаҹебоок сәһифәсиндә ҝәнҹ блоҝҝер Меһман Һүсејновун һәбсиндән јазыб. Јазыны тәгдим едирик:

Меһман Һүсејновдан онун ифша етдији олигархларын гисасыны алырлар. Дөвләт һакимијјәти рәсмән олигархларын, бүдҹә оғруларынын кешијиндә дурур. Дөвләти о гәдәр кичилдиб, ҝүлүнҹ ҝүнә гојдулар ки, инди бу бојда дөвләт апараты ҝәнҹ блоҝҝер Меһман Һүсејновун шәрләнмәси үчүн сәфәрбәр едилиб.

Меһман Һүсејнову шәрләјиб һәбс етмәк әвәзинә, дүшүнүн ки, нијә халг бу ҝәнҹ блоҝҝери бу гәдәр севир? Вә баша дүшүн ки, халг сизләрин оғру олдуғунузу онсуз да билир. Меһманла да, Меһмансыз да сизләрин бөјүк әксәријјәтинизин бүдҹә оғрусу олдуғунузу, азғын вә дәбдәбәли һәјат тәрзи кечирдијинизи билир халг. Садәҹә Меһман бәј халгын онсуз да билдикләрини әјани шәкилдә, фактларла чәкиб ҝөстәрир. Меһман Һүсејновун һәбси сизләри ифшалардан горумајаҹаг. Һәр ҝүн, һәр аддымда ифша олунаҹагсыныз, оғрулар!


383 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.04.18, 18:26