Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
10 Јанвар 2017

ЈАНВАРЫН 14 ДӘ ШАМАХЫДА МЫТЫНГ ОЛАҸАГ

Јанварын 14- дә Шамахыда рајон фермерләринин етираз аксијасы кечириләҹәк.

Фермерләр митинг кечирмәк үчүн јерли иҹра һакимијјәти органына мүраҹиәт едибләр.

Аксијанын сәбәби фермерләрә мәхсус олан торпаг саһәләринин онларын әлиндән зорла алынмасыдыр. азадлыг.инфо илә әлагә сахлајан фермерләрдән бири билдириб ки, сөһбәт минләрлә һектар торпаг саһәсиндән ҝедир.

«Һаҹыгабулдан Ағсуја вә Шамахынын уҹгар кәндләринә гәдәр олан бөјүк өрүш вә отлаг саһәләри зорла саһибкарлардан алыныр,Пашајевлерин мүлкијјетине гатылыр.

Бу әразиләрдә 150 мин баша гәдәр гојун-гузу сахланылыр вә бу һејванлары да ҹәми бирҹә ајын ичиндә кәсимә вермәк лазым ҝәләҹәк.

Фермерләрә гәпик-гуруш тәклиф едилир, етираз едәнләрә исә үмумијјәтлә һеч не верилмәјәҹәји илә һәдәләјирләр»- дејә саһибкар билдириб.
Əлавә едәк ки, бу кампанија кечән илләр әрзиндә Аран Гарабағдакы фермерләрин банкрот едилмәси илә баша чатыб. Инди исә Ширван чөлүндәки бүтүн саһибкарлар мүфлис едилир./еуроасианеwс/


7816 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.04.18, 18:26