Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

11 јанварда ҝөзләнилән һава шәраити

Еколоҝија вә Тәбии Сәрвәтләр Назирлијинин Милли Һидрометеоролоҝија Департаментинин мәлуматына ҝөрә:

Бакыда вә Абшерон јарымадасында

Јанварын 11-дә һава шәраитинин дәјишкән булудлу олаҹағы, арабир тутулаҹағы, ахшам исә јағыш јағаҹағы ҝөзләнилир. Бәзи јерләрдә думан, чискин олаҹаг. Шимал-гәрб күләји әсәҹәк, ҝүндүз ҹәнуб күләји илә әвәз олунаҹаг.

Һаванын температуру Абшерон јарымадасында ҝеҹә 2-4, ҝүндүз 7-10, Бакыда ҝеҹә 2-4, ҝүндүз 7-9 дәрәҹә исти олаҹаг.

Атмосфер тәзјиги нормадан јүксәк 770 мм ҹивә сүтуну, нисби рүтубәт ҝеҹә 80-90, ҝүндүз 65-75 фаиз тәшкил едәҹәк.

Азәрбајҹанын рајонларында

Јанварын 11-дә һава шәраитинин әсасән јағмурсуз кечәҹәји, шәрг рајонларында исә јағынтылы олаҹағы ҝөзләнилир. Ајры-ајры јерләрдә думан, чискин олаҹаг. Гәрб күләји әсәҹәк.

Һаванын температуру ҝеҹә 2 дәрәҹә шахтадан 3 дәрәҹәјәдәк исти, ҝүндүз 8-13 дәрәҹә исти, дағларда ҝеҹә 3 дәрәҹә шахтадан 2 дәрәҹәјәдәк исти, ҝүндүз 3-8 дәрәҹә исти олаҹаг.

Тибби-метеороложи прогноз

Јанварын 11-дә Абшерон јарымадасында метеороложи амилләрин зәиф вә мүлајим тәрәддүдү метеоһәссас инсанлар үчүн әсасән әлверишли олса да, јанварын 12-13-дә атмосфер тәзјигинин тәзадлы тәрәддүдү, арабир ҝүҹләнән ҝилавар вә хәзри күләјинин бир-бирини әвәз етмәси бәзи инсанларда нараһатлыг јарада биләр.


474 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP