Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

45 санијә әрзиндә бу наһијәни масаж един: Баш верәнләр сизи чох тәәҹҹүбләндирәҹәк!

45 санијә әрзиндә бу наһијәни масаж един: Баш верәнләр сизи чох тәәҹҹүбләндирәҹәк!
Əҝәр сиз стрессдән, јухусузлугдан вә шиддәтли баш ағрыларындан әзијјәт чәкирсинизсә, дәрһал бу масажы тәтбиг един.
Илк нөвбәдә сиз дүзҝүн нөгтәни тапмалысыныз. Бунун үчүн ики гашын арасындакы чөкәји тапмаға чалышын. 45 санијә әрзиндә бу наһијәни даирәви һәрәкәтләрлә масаж един.
Масажын фајдалары
Масаж ган дөвраны јахшылашдырыб әзәлә ҝәрҝинлији азалдаҹаг вә бејнин ишини стимуллашдыраҹаг. Нәтиҹә илә етибары илә јухусузлуг проблем арадан галхаҹаг вә кечирдијиниз стресс мөҹүзәли шәкилдә јох олаҹаг. Бу масаж һәмчинин ҝөз тәзјигини нормаллашдырмаға көмәк едәҹәк. Еләҹә дә масаж синсуит вә бурун тутулмасына чох еффекли тәсир ҝөстәрир.


485 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
Go to TOP