Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

''Дејиб ки, евдә әсәбләшмишәм, әҝәр сигарет алмасан...'' - Тәләбә гәтлинин тәфәррүты

Сигарет чәкмирәм дедијинә ҝөрә, үрәјиндән бычагладылар.

Хәбәр веридијимиз кими, Ҹәлилабад рајонунда гәтл һадисәси баш вериб. АРБ ТВ хәбәр верир ки, һадисә рајонун Сәттәрхан күчәсиндә гејдә алыныб.

18 јашлы Емин Абдуллајев ајаггабысыны тәмир етдириб евә ҝери дөнүрмүш. Бу заман рајон сакини 16 јашлы јенијетмә она јахынлашараг сигарет истәјиб. Емин истифадә етмәдијини билдирдикдә јенијетмә гәзәбләниб. Јаранан мүбаһисә ганла нәтиҹәләниб. Јенијетмә үстүндәки бычагла универстет тәләбәси олан Еминин үрәк наһијәсиндән бычаг зәрбәси ендириб.

Ҝәнҹ алдығы хәсарәтдән елә һадисә јериндә дүнјасыны дәјишиб. Ону бычаглајан шәхс һадисә јериндән гачса да сонрадан полисин кечирдији әмәлијјатла сахланылыб.

Мәрһумун гоһуму: "Сигарет алмаг истәјәндә дејиб ки, мән сигарет чәкән дејиләм. Дејиб онда ҝет мәнә сигарет ал. Ҹаваб вериб ки, мән јолүстүндәјәм, Бакыја чыхырам, бир дә магазинә ҝедиб ҝәлмәјим. Дејиб ки, евдә далашыб чыхмышам әсәбләшмишәм, әҝәр сигарет алмасан сәни бычаглајаҹам. Бу да ҝөзләмәјиб ки, бычаглаја".


460 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber
17.06.18, 10:34
Борҹ
Go to TOP