Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
11 Јанвар 2017

Ираг һөкумәт гүввәләри Мосулун шәрг һиссәсинин80 фаизинә нәзарәт едир

Ирагын һөкумәт гүввәләри Мосулун шәрг һиссәсинин 80 фаизинин нәзарәтини әлә кечириб.

Бу барәдә әмәлијјат команданлығынын нүмајәндәси Сабаһ ән-Нуман билдириб.

Ирагын шималында јерләшән Мосул шәһәринин ИШИД террор груплашмасындан азад олунмасы уғрунда әмәлијјатлар 2016-ҹы илин октјабр ајындан давам едир. Груплашма Мосулун шәргиндәки рајонларын әксәријјәтиндән ҝери чәкилмәјә мәҹбур олса да, Дәҹлә чајынын диҝәр саһилиндә јерләшән гәрб һиссәси јараглыларын әлиндәдир.

Јанварын 11-дә һөкумәт гүввәләринин һәрби команданлығы һүҹумун давам етдији вә Әл-Малијә рајонунун әлә кечирилдији барәдә мәлумат јајыб.


374 дәфә бахылыб
Лоадинҝ ...
Nur-Az Xeber